ROZDZIAŁ 4 - DEMONTAŻ

4.1 Odłączenie zespołu zasilająco-sterującego.

Zestaw zasilająco-sterujący można z łatwością odłączyć od Twojego BIKIT-u w następujący sposób:

Ważne: Przed odłączeniem zespołu zasilająco-sterującego należy rozłączyć przewody elektryczne. Upewnij się, że najpierw odłączasz przewód magnetycznego czujnika w dolnej części zespołu zasilająco-sterującego (rys. 18b), a następnie odłącz dwa przewody w górnej części zespołu (patrz str. 18).

  1. Użyj kluczyka, aby otworzyć zamek w kształcie litery "U" mocujący zespół zasilająco-sterujący do ramy roweru i zdejmij go (patrz rys. 22).
  2. Zdejmij zespół zasilająco-sterujący z ramy roweru.

4.2 Odłączenie i zablokowanie silników

  1. Aby zdjąć zespół napędowy najpierw musisz go odłączyć (pociągnij dźwignię do tyłu) Rys. 23.
  2. Zdejmij zamek w kształcie litery "U" (podczas przechowywania można umieścić go w otworach, w których umocowany jest w czasie użytkowania). Patrz Rys. 21.
  3. Odłącz wtyczkę głównego przewodu od zespołu zasilająco-sterującego i podnieś zespół napędowy.

 

UWAGA: Po odłączeniu silników pamiętaj o włożeniu zamka w kształcie litery "U" z powrotem na jego miejsce. Stelaż silników będzie wtedy zamknięty w odpowiedniej pozycji i dopiero wtedy będzie można wyjąć kluczyk z zamka. Kluczyka nie można wyjąć zanim nie umieści się zamka w odpowiednim miejscu.

 

Nie wolno jeździć na rowerze, jeśli silniki nie są zabezpieczone za pomocą zamka w kształcie litery "U".

 

 Wstęp                  <<< Wstecz               DALEJ >>>