ROZDZIAŁ 5 - ŁADOWARKA

  1. Objaśnienia dotyczące kontrolek ładowarki znajdują się na ładowarce.
  2. Należy ładować akumulatory codziennie i po każdej jeździe. Im częściej ładujesz akumulatory, tym dłuższa będzie ich trwałość. Ładowarka automatycznie zapobiega przeładowaniu.
  3. Akumulatory mogą być ładowane, gdy zespół zasilająco-sterujący znajduje się na ramie roweru, można go również zabrać do domu w celu naładowania. Instrukcje dotyczące odłączania zespołu zasilająco-sterującego znajdziesz w rozdziale 4.
  4. Nie należy pozostawiać akumulatorów bez ładowania przez okres dłuższy niż tydzień. Jeśli nie zamierzasz używać akumulatorów przez dłuższy czas, pozostaw je podłączone do ładowarki (rozwiązanie zalecane; zużycie energii elektrycznej przez ładowarkę jest znikome) lub naładuj je przez 6 godzin, a następnie odłącz końcówkę przewodu z bezpiecznikiem od zacisku akumulatora (Patrz rys. w pkt. 2.1).
  5. Jeśli nie ładowałeś akumulatorów przez dłuższy okres czasu, ładuj je przez co najmniej 6 godzin przed jazdą.

rys24_ladowanie.gif (54455 bytes)

 Wstęp                  <<< Wstecz               DALEJ >>>