ROZDZIAŁ 6 - ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przeczytaj następujące Zasady Bezpieczeństwa i ściśle się do nich stosuj. Dodatkowe ostrzeżenia i uwagi zostały zamieszczone w innych rozdziałach Podręcznika. Należy dokładnie przeczytać wszystkie rozdziały Podręcznika przed rozpoczęciem użytkowania BIKIT-u. Wiadomości zawarte w tym Podręczniku warto sobie przypominać co kilka miesięcy lub stosownie do potrzeb użytkownika.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu silniki pracują nadal po ustaniu ruchu pedałów, natychmiast odłącz silniki, pociągając dźwignię silników do tyłu i umieszczając ją w szczelinie.

Nie jeźdź po błocie z podłączonym zespołem napędowym - błoto może uszkodzić system.

BIKIT wyposażony jest w różne funkcje, mające zapewnić bezpieczeństwo użytkownika, jak i systemu:

    1. Błyskające światła włączają się automatycznie podczas jazdy w nocy (tylko podczas poruszania pedałów).
    2. Zasilanie z silników zostaje automatycznie odcięte, gdy prędkość jazdy na płaskim terenie przekracza 25 km/godz.
    3. Wskaźnik stanu akumulatorów - zmienia kolor w zależności od stanu akumulatorów. Zielony - akumulatory całkowicie naładowane, czerwony - 50%, błyskający - 25%.
    4. Aby zapobiec uszkodzeniu akumulatorów, zasilanie zostanie odcięte, gdy napięcie spadnie poniżej poziomu dopuszczanego przez producenta.

CZYSZCZENIE: NIE SKRAPIAJ WODĄ - może to poważnie uszkodzić części zasilania i elektronikę. Czyść wilgotną szmatką.

 Wstęp                  <<< Wstecz               DALEJ >>>