ROZDZIAŁ 7 - KONSERWACJA

Twój BIKIT został zaprojektowany i wykonany z myślą o jego długim, pożytecznym i niekłopotliwym użytkowaniu. Czasami może wymagać konserwacji, zależnie od warunków, w jakich był używany.

Zalecamy, aby konserwacji i napraw dokonywał autoryzowany sprzedawca, od którego kupiłeś swój BIKIT.

7.1 Sprawdzenie montażu BIKITu

  1. Sprawdź czy wszystkie części BIKITu są w odpowiednim stanie i zostały należycie zamontowane.
  2. Sprawdź wszystkie śruby i nakrętki dla bezpieczeństwa. Jeśli jest to konieczne - dokręć je.
  3. Zaleca się okresowe przystosowywanie nacisku tarcia gumowych rolek na oponę. (Patrz rozdział 2, punkt 2.6).

7.2 Sprawdzenie ogumienia i ciśnienia w oponach

  1. Prawidłowe ciśnienie w oponach roweru jest niezbędnym warunkiem utrzymania możliwości jezdnych pojazdu i jego stabilności.
  2. Należy sprawdzać czy przednia opona nie została uszkodzona oraz kontrolować jej stan ogólny.

Prawidłowe ciśnienie w oponach. Zalecenia dotyczące poziomu ciśnienia zapisane są na bocznej ściance opon i należy zawsze się do nich stosować. Ciśnienie należy sprawdzać co dwa tygodnie.

 

 Wstęp                  <<< Wstecz               DALEJ >>>