ROZDZIAŁ 8 - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Nr Problem Prawdopodobna przyczyna

Naprawa

1. Jazda nie przebiega gładko lub jest nierówna.
 • Przednia opona ma zbyt wypukły boczny bieżnik.
 • Ciśnienie w przedniej oponie jest zbyt niskie.
 • Nie występuje odpowiednie tarcie pomiędzy oponą a gumowymi rolkami.
- Zmień oponę na oponę używaną w rowerach typu miejskiego.

- Napompuj do zalecanego poziomu.

- Dopasuj tarcie pomiędzy oponą a gumowymi rolkami. Wskazówki znajdziesz w rozdziale 2, pkt 2.6.

2. Silniki nie włączają się podczas pedałowania
 • Lampka na obudowie zespołu zasilająco-sterującego nie świeci się na zielono.
 • Przewód magnetycznego czujnika nie jest podłączony.
 • Odległość pomiędzy czujnikiem magnetycznym a magnesem jest zbyt duża.
 • Bezpiecznik 30A przepalił się.
- Sprawdź czy elektryczne złącza są prawidłowo połączone.

- Podłącz wtyczkę przewodu magnetycznego czujnika do dolnej części obudowy zespołu zasilająco-sterującego.
- Dopasuj odległość między czujnikiem a magnesem. Wskazówki znajdziesz w rozdziale 2, punkt 2.9.

- Wymień bezpiecznik. Wskazówki znajdziesz w rozdziale 2, punkt 2.1.

2. Lampka na obudowie zespołu zasilająco-sterującego świeci się na czerwono.
 • Akumulatory są rozładowane

- Naładuj akumulatory.

4. Zbyt krótka droga jazdy przy w pełni naładowanych akumulatorach.
 • Zbyt duże tarcie pomiędzy oponą i gumowymi rolkami.
 • Zespół napędowy nie jest wyśrodkowany ze środkiem przedniego koła.
 • Stare akumulatory.
 • Jeden z hamulców jest zablokowany.
- Dopasuj tarcie pomiędzy oponą a gumowymi rolkami. Wskazówki znajdziesz w rozdziale 2, pkt 2.6.

- Popraw ustawienie zespołu napędowego. Wskazówki znajdziesz w rozdziale 2, pkt 2.5.

- Wymień akumulatory

- Sprawdź czy koła roweru kręcą się swobodnie.

 

 Wstęp                  <<< Wstecz               DALEJ >>>