2.1 Podłączenie kabla w zespole zasilająco-sterującym. (patrz rys. 2)

  1. Wykręć dwie śruby przytrzymujące pokrywę zespołu zasilająco-sterującego. Podczas tej operacji urządzenie powinno leżeć na boku (patrz rys. 2)
  2. Podnieś pokrywę, aby uzyskać dostęp do przewodów elektrycznych i kabli.
  3. Podłącz żółty przewód do zacisku akumulatora (patrz rys. 2a).

 

Przymocuj z powrotem pokrywę zespołu zasilająco-sterującego za pomocą dwóch śrub. Podczas tej operacji urządzenie powinno znów leżeć na boku. Należy najpierw przykręcić śrubę A, a następnie śrubę B. Podczas zamykania pokrywy przyciśnij delikatnie pokrywę do podstawy, aby upewnić się, że jest mocowana w odpowiednim miejscu

rys02_box.gif (12963 bytes)       rys02a_box.gif (24365 bytes)

2.2 Wstępne ładowanie akumulatorów

  1. Po zakończeniu montażu i dokładnym sprawdzeniu BIKIT-u akumulatory muszą być ładowane przez co najmniej 8 godzin.
  2. Zgodnie z zaleceniami producenta (Panasonic), akumulatorów nie powinno się pozostawiać bez ładowania przez czas dłuższy niż dwa tygodnie. Jeśli nie zamierzasz używać BIKITu przez dłuższy okres czasu, powinieneś naładować akumulatory przez 8 godzin, a następnie odłączyć jedną końcówkę przewodu z bezpiecznikiem (patrz rys. 2a).

 

Wstęp                  <<< Wstecz               DALEJ >>>