2.10 Przymocowanie BIKIT-u do ramy roweru.

Aby przymocować BIKIT do ramy roweru użyj zamknięć w kształcie litery "U".rys21_zamki.gif (32919 bytes)

  1. Przymocuj zespół napędowy za pomocą zamka w kształcie litery "U". Kluczyka nie można wyjąć, jeśli zamek nie jest na swoim miejscu (Patrz rys. 21).


  2. Przymocuj zespół zasilająco-sterujący do roweru zamkiem w kształcie litery "U" (Patrz rys. 22). Upewnij się, że zamek przylega ściśle do ramy roweru.

 

rys22_box.gif (28238 bytes)

 

Wstęp                  <<< Wstecz               DALEJ >>>