2.4 Montaż zespołu napędowego.

  1. Przykręć zacisk górnego wspornika i zamka za pomocą dwóch śrub ampulowych. (Zwróć uwagę, aby przykręcić obie śruby równomiernie, tak by odległość pomiędzy dwoma częściami zacisku była taka sama).
  2. Przykręć wspornik silnika wkrętami stożkowymi.
  3. Umieść dolny wspornik (długa śruba) w otworze A.
  4. Przykręć nakrętki D i E wyłącznie ręcznie.

 

rys05_widelec.gif (25763 bytes)                         rys06_widelec.gif (12813 bytes)

Wstęp                  <<< Wstecz               DALEJ >>>