2.5 Ustalenie położenia silników - kolejność montażu.

 1. Krok pierwszy - ustalenie wysokości silników
 2. Krok drugi - wyśrodkowanie silników
 3. Krok trzeci - ustalenie odległości pomiędzy rolkami napędowymi a oponą
 4. Uwaga:rys07_naped.gif (33978 bytes)

  1. Zaciski (B) i (A) (patrz rys. 7) są przymocowane do stelaża zespołu napędowego, nie są jednak przykręcone do oporu.
  2. Odległość pomiędzy rolkami napędowymi w opakowaniu firmowym została ustawiona na ok. 40 mm (odpowiednio do opony o rozmiarze 1,75"). Jeśli opona Twojego roweru jest szersza, lekko poluzuj śruby mocujące silniki do ramy (patrz rys. 15) i zwiększ odstęp stosownie do potrzeby (Jest to ustawienie przejściowe, które ma pomóc w ustaleniu wysokości silników).

rys08_naped.gif (17310 bytes)

 

 1. Krok pierwszy - ustawienie wysokości silników.
  1. Umieść silniki na ich miejscu (patrz rys. 8) - dźwignia włączania silników powinna być podczas tej czynności odciągnięta do tyłu (patrz rys. 7).
  2. Po umieszczeniu silników na miejscu, zacisk A (patrz rys. 9) określa wysokość silników w odniesieniu do opony. Zacisk jest zamocowany lecz nie dokręcony - lekko naciskaj w dół (patrz punkt 2 na rys. 9) aż rolki znajdą się na odpowiedniej wysokości - brzeg rolek powinien znajdować się w jednej linii z brzegiem opony (patrz rys. 10). W tej pozycji przykręć śruby ampulowe zacisku A, a następnie przesuwaj zacisk B aż znajdzie się w odległości ok. 2-3 mm od krążków prowadzących (E) i przykręć go mocno śrubami ampulowymi.rys09_naped.gif (37264 bytes)     rys10_naped.gif (8097 bytes)

 

 

Uwaga: Odległość ok. 2-3 mm zapewnia prawidłowe działanie odboju pochłaniającego wstrząsy, znajdującego się pod górnym zaciskiem (A).

 

 

b. Krok drugi - wyśrodkowanie silników.

Odpowiednie wyśrodkowanie silników jest szczególnie istotne dla osiągnięcia maksymalnej wydajności i dla zapobieżenia nadmiernego zużycia rolek i opony. Postępuj dokładnie według instrukcji.

  1. Umocuj stalowy pręt o średnicy 4 mm w otworze znajdującym się w pokrywie zespołu napędowego i w otworze w podstawie jego obudowy (patrz rys. 11 i 11a).
  2. Poluzowując i przykręcając nakrętki C i D, poruszaj zespołem napędowym do przodu lub do tyłu na ile jest to konieczne, aby stalowy pręt znalazł się w jednej linii ze środkiem koła (patrz rys. 11 i 11a).
  3. Kiedy silniki zostaną wyśrodkowane w odniesieniu do koła, dokręć nakrętki C i D, znajdujące się naprzeciwko siebie po dwóch stronach widelca kierownicy, a następnie dokręć nakrętkę kołpakową.

   rys11_centrowanie.gif (62192 bytes)

  4. Ustawienie stelaża zespołu napędowego równolegle do osi widelca.rys12_centr2.gif (40498 bytes)

Pozycję tę można uzyskać poprzez przekręcanie krążka prowadzącego (E) wzdłuż długiej śruby (patrz rys. 13). Ustaw krążek prowadzący tak, aby stelaż zespołu napędowego (J) znajdował się w pozycji równoległej do osi widelca roweru (patrz rys. 12 - uwaga: odległość powinna być równa). Kiedy obie części znajdą się w pozycji równoległej, przykręć krążek prowadzący nakrętką (F) (patrz rys. 13) tak, aby nie przesuwał się ze swojej prawidłowej pozycji. Dla ułatwienia przykręcania można zdjąć zespół napędowy z ramy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rys13_dysk.gif (57270 bytes)

c. Krok trzeci - ustalenie odległości pomiędzy rolkami napędowymi.

 1. Upewnij się, że ciśnienie w przedniej oponie wynosi 35-45 psi (0,24-0,31 Mpa).rys14_silniki.gif (46052 bytes)
 2. Poluzuj 4 nakrętki u podstawy zespołu napędowego (rys. 15).
 3. Delikatnie dociśnij jeden silnik do opony (patrz rys. 14).
 4. Upewnij się, że pomiędzy gumową rolką a oponą występuje lekkie tarcie.
 5. Dokręć najpierw zewnętrzną nakrętkę przytrzymującą stelaż zespołu napędowego.
 6. Powtórz tę samą operację z drugim silnikiem.
 7. Włóż dźwignię zespołu napędowego w szczelinę (pozycja odłączenia od kół - silniki są odłączone), aby uzyskać dostęp umożliwiający dokręcenie wewnętrznych śrub albo zdejmij zespół napędowy z roweru i dokręć dwie wewnętrzne śruby.

rys15_silniki.gif (34084 bytes)  rys16_szer.gif (19030 bytes)

Uwaga: Odległość pomiędzy rolkami powinna być o 1,5-3 mm mniejsza od szerokości opony.

Pamiętaj, że przykręcenie gumowych rolek ciaśniej, niż jest to zalecane, nie spowoduje uszkodzenia mechanizmu, jednak skróci drogę przejazdu ze względu na nadmierne zużycie energii.

Tarcie gumowych powierzchni opony i rolek jest dość silne, nie ma więc potrzeby dociskać rolek zbyt mocno.

Uwaga:

  1. Jeśli posiadasz suwmiarkę, możesz zmierzyć szerokość opony (średnicę przekroju opony), a następnie ustawić odstęp pomiędzy rolkami o 1,5-3mm mniejszy od szerokości opony, i dokręcić wszystkie nakrętki.
  2. Jeśli podczas próby odłączenia silników przez odciągnięcie dźwigni do tyłu okaże się, że dźwignia jest blokowana przez kierownicę, poluzuj oś kierownicy (sztycę), rozluźniając śrubę ampulową, znajdującą się w środku kierownicy (patrz rys. 20), podnieś lub opuść kierownicę tak, aby dźwignia nie była blokowana.

Wstęp                  <<< Wstecz               DALEJ >>>