2.6 Zacisk mocujący i zespół zasilająco-sterujący - montaż. rys17_omega.gif (21627 bytes)

  1. Nałóż zacisk na ramę roweru. Nałóż nakrętki na śruby (najpierw A, potem B), ale jeszcze nie dokręcaj śrub (patrz rys. 17).
  2. Umocuj zespół zasilająco-sterujący na ramie roweru, upewnij się, że stabilnie spoczywa na ramie i nie wysuwa się (patrz rys. 17a).
  3. Załóż zacisk w kształcie omegi (?) na obudowę zespołu zasilająco-sterującego.
  4. Dokręć śruby samohamujące A i B.
  5. Dopasuj kąt zacisku w kształcie omegi, aby można było go łatwo zdjąć, a następnie przykręć śrubę samohamującą C (patrz rys. 17a).
  6. Dokręć nakrętki A, B i C.

 rys17a_omega.gif (27743 bytes)

 

Wstęp                  <<< Wstecz               DALEJ >>>