2.7 Czujnik i magnes - montaż.rys18_czujnik.gif (23434 bytes)

 1. Jeśli zamontowana jest nóżka, odkręć ją od ramy roweru. Nóżkę można ponownie zamontować wraz z uchwytem czujnika.
 2. Zamontuj uchwyt czujnika zgodnie z rys. 18a.
  Zwróć uwagę, aby część z przyspawaną nakrętką znalazła się wyżej.
                                rys18a_czujnik.gif (12792 bytes)

 3. Włóż czujnik do uchwytu i przykręć wraz z płaską podkładką i nakrętką. Nie dokręcaj nakrętki zanim pozycja czujnika wobec magnesu nie zostanie odpowiednio ustalona (patrz rys. 18b).
 4. Przyczep magnes do prawej strony lewego pedału, używając w tym celu opaski lub zacisków dołączonych do zestawu (patrz rys. 18b).rys18b_czujnik.gif (31615 bytes)
 5. Ustal pozycję czujnika magnetycznego tak, aby przesuwał się wzdłuż wypolerowanego boku czujnika w odległości nie większej niż 5-12 mm.
 6. Teraz można przykręcić czujnik. Nie dokręcaj nakrętki czujnika zbyt mocno.
 7. Podłącz wtyczkę czujnika do dolnego gniazda w tylnej części zespołu zasilająco-sterującego (patrz rys. 18b).
 8. Sprawdź prawidłowość podłączenia oraz odległość czujnika od magnesu, wykonując jeden obrót pedałami. Sprawdź, czy na obudowie zespołu zasilająco-sterującego świeci się zielona lampka (rys.18d). Jeśli zielona lampka się nie świeci, oznacza to, że odległość czujnika od magnesu jest zbyt duża. Dopasuj odległość.

 

                         rys18d_kontrolki.gif (24714 bytes)

Wstęp                  <<< Wstecz               DALEJ >>>