2.8 Podłączenie złączy do zespołu zasilająco-sterującego.rys19_wtyczki.gif (42836 bytes)

Podłącz wtyczkę elektryczną zespołu napędowego (duże złącze) oraz przycisku TURBO (małe złącze) do gniazda w przedniej części zespołu zasilająco-sterującego. (Patrz rys. 19).

 

 

 

 

 

 

 

 

Wstęp                  <<< Wstecz               DALEJ >>>