ROZDZIAŁ 2 - MONTAŻ

Uwaga: Ze względów bezpieczeństwa podczas przechowywania i transportu, zgodnie z zaleceniami producenta akumulatorów (Panasonic), zespół zasilająco-sterujący dostarczany jest z przewodem odłączonym od zacisków akumulatorów (przewód z bezpiecznikiem).

Kabel ten może zostać podłączony przez Ciebie lub Twojego sprzedawcę. Podczas podłączania może pojawić się silne iskrzenie - nie jest to zjawisko niebezpieczne i nie ma powodu do obaw.

 

2.1 Podłączenie przewodu w zespole zasilająco-sterującym

2.2 Wstępne ładowanie akumulatorów

2.3 Przygotowanie roweru do montażu BIKITu

2.4 Montaż zespołu napędowego

2.5 Ustalenie położenia silników- kolejność montażu

a. Krok pierwszy - ustawienie wysokości silników

b. Krok drugi - wyśrodkowanie silników

c. Krok trzeci - ustalenie odległości pomiędzy rolkami napędowymi

2.6 Zacisk mocujący i zespół zasilająco-sterujący - montaż

2.7 Magnetyczny czujnik i magnes - montaż

2.8 Podłączenie złączy do zespołu zasilająco-sterującego

2.9 Przycisk TURBO - montaż

2.10 Przymocowanie BIKITu do ramy roweru