Strona Główna         Szczegóły techniczne        Zamówienie

Podręcznik Użytkownika
- spis treści -

ROZDZIAŁ 1 - IDENTYFIKACJA CZĘŚCI
       1.1 Identyfikacja części BIKITu
       1.2 Narzędzia potrzebne do montażu BIKITu
ROZDZIAŁ 2 - MONTAŻ
        2.1 Podłączenie przewodu w zespole zasilająco-sterującym
        2.2 Wstępne ładowanie akumulatorów
        2.3 Przygotowanie roweru do montażu BIKITu
        2.4 Montaż zespołu napędowego
        2.5 Ustalenie położenia silników- kolejność montażu
                    a. Krok pierwszy - ustawienie wysokości silników
                    b. Krok drugi - wyśrodkowanie silników
                    c. Krok trzeci - ustalenie odległości pomiędzy rolkami napędowymi
         2.6 Zacisk mocujący i zespół zasilająco-sterujący - montaż
         2.7 Magnetyczny czujnik i magnes - montaż
         2.8 Podłączenie złączy do zespołu zasilająco-sterującego
         2.9 Przycisk TURBO - montaż
         2.10Przymocowanie BIKITu do ramy roweru
ROZDZIAŁ 3 - INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
ROZDZIAŁ 4 - DEMONTAŻ
         4.1. Odłączenie zespołu zasilająco-sterującego w celu naładowania  akumulatorów
         4.2 Odłączenie i zablokowanie silników
ROZDZIAŁ 5 - ŁADOWARKA
ROZDZIAŁ 6 - ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
ROZDZIAŁ 7 - KONSERWACJA
          7.1 Sprawdzenie montażu BIKITu
          7.2 Sprawdzenie ogumienia i ciśnienia opon
ROZDZIAŁ 8 - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
ROZDZIAŁ 9 - DANE TECHNICZNE

 

Strona Główna         Szczegóły techniczne        Zamówienie